Kennis...
Nieuws2018-11-15T13:19:36+00:00

Tips voor alle belastingplichtigen

Speel in op aftrekbeperking box 1 De tarieven in box 1 voor inkomsten uit werk en woning gaan de komende jaren verder omlaag. Hiermee is al begonnen in 2019. Ook in 2021 kunt u een verlaging van de tarieven tegemoetzien. Het tarief van de eerste schijf, tot een inkomen van € 68.507, gaat in 2021 omlaag: van 37,35% naar 37,1%. Over het deel van uw inkomen boven € 68.507 betaalt u [...]

november 12th, 2020|

Tips voor ondernemers

Speel in op lagere tarieven Het tarief in de eerste schijf van box 1 in de inkomstenbelasting gaat in 2021 omlaag. Ook het lage tarief in de vennootschapsbelasting daalt volgend jaar. Over de eerste € 245.000 winst betaalt uw bv dan 15% Vpb in plaats van 16,5% in 2020. Het is daarom vaak voordelig om kosten van uw onderneming, indien mogelijk, zo veel mogelijk in de tijd naar voren te halen [...]

november 12th, 2020|

Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting

Zet uw stakingswinst om in een lijfrente Staakt u uw onderneming in 2020? Voorkom dan directe afrekening door de stakingswinst om te zetten in een lijfrente. Betaalt u de premie in 2021, dan is de lijfrente nog aftrekbaar in 2020, mits deze vóór 1 juli 2021 is betaald. Op dezelfde wijze is het ook mogelijk om de oudedagsreserve (FOR) om te zetten in een lijfrente. De tariefsverlagingen in de komende [...]

november 12th, 2020|

Tips voor de bv en de dga

Beoordeel de hoogte van de winst van uw bv De tarieven van de vennootschapsbelasting gaan de komende twee jaren verder dalen en zien er als volgt uit: Jaar Tarief eerste schijf Lengte eerste schijf Tarief tweede schijf 2020 16,5% € 200.000 25% 2021 15% € 245.000 25% 2022 15% € 395.000 25% Aan het eind van het jaar krijgt u meer duidelijkheid over de winstpositie. Beoordeel of de [...]

november 11th, 2020|

Tips voor werkgevers

Loonkostenvoordeel voor lage lonen Werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon (WML), krijgen een tegemoetkoming: het lage-inkomensvoordeel (LIV). Voor het LIV gelden de volgende voorwaarden: het gemiddelde uurloon van de werknemer bedraagt minimaal 100% en maximaal 125% van het WML voor iemand van 21 jaar of ouder; en er is sprake van een substantiële baan (minimaal 1248 verloonde uren per [...]

november 11th, 2020|

Tips voor de automobilist

Houd rekening met verval lage bijtelling na 60 maanden Een lagere bijtelling geldt gedurende een termijn van maximaal 60 maanden. Heeft u een auto van de zaak met een lagere bijtelling die op kenteken is gezet in 2016, houd er dan rekening mee dat deze lagere bijtelling in 2021 verloopt. Vanaf dat moment geldt voor die auto een bijtelling van 25% (en dus geen 22%)! Het verval van de lage [...]

november 11th, 2020|

Laatste berichten

Archief