Kennis...
Nieuws2018-11-15T13:19:36+00:00

Tips voor de woningeigenaar

Schenk vrijgesteld ten behoeve van eigen woning Per 1 januari 2017 bestaat een schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. Voor 2019 bedraagt deze vrijstelling € 102.010. Deze vrijstelling kan onder voorwaarden gespreid over drie opeenvolgende jaren benut worden. De geschonken bedragen moeten uiterlijk in het tweede kalenderjaar na het kalenderjaar waarin de eerste schenking is gedaan, worden gebruikt voor de eigen woning. De vrijstelling is niet beperkt tot schenkingen tussen ouders [...]

december 10th, 2019|

Tips voor de automobilist

Houd rekening met verval lage bijtelling na 60 maanden Een lagere bijtelling dan 25% geldt gedurende een termijn van maximaal 60 maanden. Heeft u een auto van de zaak met een lagere bijtelling die op kenteken is gezet in 2015, houd er dan rekening mee dat deze lagere bijtelling in 2020 verloopt. Vanaf dat moment geldt voor die auto een bijtelling van 25% (en dus geen 22%)! Tip! Het verval [...]

december 10th, 2019|

Tips voor werkgevers

Loonkostenvoordeel voor lage lonen Sinds 2017 krijgen werkgevers, die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon (WML), een nieuwe tegemoetkoming: het lage-inkomensvoordeel (LIV). Voor het LIV gelden de volgende voorwaarden: het gemiddelde uurloon van de werknemer bedraagt minimaal 100% en maximaal 125% van het WML voor iemand van 21 jaar of ouder; en er is sprake van een substantiële baan (minimaal 1248 [...]

december 10th, 2019|

Tips voor de bv en de dga

Mogelijkheden voor opgebouwd pensioen in eigen beheer Sinds 1 juli 2017 is de opbouw van pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk. De dga heeft nog tot en met 2019 de tijd om te kiezen wat hij wenst te gaan doen met zijn reeds in eigen beheer opgebouwde pensioen. Er zijn drie mogelijkheden: Fiscaal geruisloos afstempelen naar fiscale waarde, gevolgd door afkoop met een korting en zonder revisierente; Fiscaal geruisloos [...]

december 10th, 2019|

Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting

Zet uw stakingswinst om in een lijfrente Staakt u uw onderneming in 2019? Voorkom dan directe afrekening door de stakingswinst om te zetten in een lijfrente. Betaalt u de premie in 2020, dan is de lijfrente nog aftrekbaar in 2019, mits deze vóór 1 juli 2020 is betaald. Op dezelfde wijze is het ook mogelijk om de oudedagsreserve (FOR) om te zetten in een lijfrente. De tariefsverlagingen in de komende [...]

december 10th, 2019|

Tips voor ondernemers

Speel in op lagere tarieven De tarieven in de inkomstenbelasting gaan in 2020 omlaag. Ook het lage tarief in de vennootschapsbelasting daalt volgend jaar. Over de eerste € 200.000 winst betaalt uw bv dan 16,5% Vpb in plaats van 19% in 2019. Ook de jaren erna blijven de tarieven dalen. Het is daarom aan te bevelen kosten van uw onderneming, indien mogelijk, zo veel mogelijk in de tijd naar voren te [...]

december 10th, 2019|

Laatste berichten

Archief