Jaarrekeningen

De uitkomsten van het gevoerde ondernemingsbeleid dienen te worden vastgelegd in een jaarrekening. Deze jaarrekening is van belang voor met name de ondernemer, de directie, de aandeelhouders, de financiers en voor de belastingdienst als uitgangspunt voor een fiscaal rapport. Wij bieden ondernemers ondersteuning bij het samenstellen van hun jaarrekening.

De bij het samenstellen van de jaarrekening betrokken werknemers zijn zodanig opgeleid dat zij ook letten op andere zaken die van belang kunnen zijn voor het goed functioneren en beheersen van uw organisatie. Wij zullen u adviseren over oplossingsrichtingen met betrekking tot gesignaleerde zaken die naar ons oordeel voor verbetering vatbaar zijn.

Administratieve ondersteuning

Pors Accountants biedt haar cliënten, waar gewenst ondersteuning op het gebied van het verwerken van de financiële administratie.

De aard en wijze van deze dienstverlening wordt geheel op de behoefte van de cliënt afgestemd. Zo kan het zijn dat de administratie per maand of kwartaal door u wordt aangeleverd en vervolgens door ons wordt verwerkt. Dit aanleveren kan bijvoorbeeld door het overleggen van de basisbescheiden (facturen en dergelijke) of middels door u ingevulde zogenaamde codeerstaten. Ook kan het zijn dat door ons de administratie bij u op uw apparatuur wordt verzorgd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat een van onze adviseurs periodiek “over uw schouder meekijkt”.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat wij voor u de digitale aangiften omzetbelasting verzorgen.

Kortom, wij kunnen u op velerlei wijze ter zijde staan en zullen in overleg met u bepalen welke oplossing voor u het meest passend is.

Bedrijfskundige advisering

Onder bedrijfskundige advisering verstaan wij een breed scala aan onderwerpen. Zo vallen hier onder bedrijfsopvolging, het verkopen van een onderneming en het kopen van een onderneming. Daarnaast vallen hier diverse onderwerpen onder die zijn samen te vatten als managementondersteuning.

Belastingadvies

Zoals iedereen zult ook u als particulier of als ondernemer belasting moeten betalen. En zoals velen zult u daarbij een belastingadviseur inschakelen om ervoor te zorgen dat u niet meer betaalt dan strikt noodzakelijk is.

Begeleiding starters

Een startende ondernemer heeft behoefte aan een deskundige adviseur met persoonlijke aandacht voor zijn plannen.

Salarissen

Klik hier om meer over salarissen te lezen.