Special Miljoenennota 2020

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de Miljoenennota 2020 en dus ook het Belastingplan 2020. In de kabinetsplannen voor de komende jaren valt op dat de regering inzet op het verlagen van lasten op arbeid, het tegengaan van belastingontwijking en -ontduiking, een goed Nederlands vestigingsklimaat en een groener en beter uitvoerbaar belastingstelsel. Dit document bevat voorstellen van het kabinet die de komende periode in het parlement worden behandeld. De voorgestelde maatregelen [...]

By |2019-09-19T12:29:53+00:00september 19th, 2019|Nieuws|0 Comments

Salderingsregeling zonnepanelen na 2023 geleidelijk afgebouwd

Particulieren kunnen na 2023 een deel van de energiebelasting niet meer terugkrijgen van de overheid. Vanaf 2031 krijgt men de energiebelasting helemaal niet meer terug. De afbouw van deze zogenaamde salderingsregeling is door bewindslieden Wiebes en Snel voorgelegd aan de Tweede Kamer. Salderingsregeling De salderingsregeling betekent dat particulieren met zonnepanelen de opgewekte zonne-energie tegen dezelfde prijs aan het energiebedrijf kunnen terugleveren als de prijs die ze zelf voor energie betalen. [...]

By |2019-05-21T07:25:58+00:00mei 21st, 2019|Nieuws|0 Comments

Uw vrijwilligersbeleid op orde? Doe de check!

Als uw organisatie afhankelijk is van de inzet van vrijwilligers, is een goed vrijwilligersbeleid cruciaal. Zeker nu de Belastingdienst het toezicht op stichtingen en verenigingen intensiveert. De ‘Zelfevaluatie’ van de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) kan daarbij een handje helpen. Controle Belastingdienst De Belastingdienst gaat de komende periode controleren of de belastingplicht van onbeschreven stichtingen of verenigingen nog steeds niet van toepassing is. Met onbeschreven wordt gedoeld op die organisaties [...]

By |2019-05-21T07:12:06+00:00mei 21st, 2019|Nieuws|0 Comments

Vrijgestelde vergoeding zakenreis verhoogd

Wat kunt u aan uw werknemers onbelast vergoeden als zij een zakenreis in binnen- of buitenland maken? Daarvoor kunt u een richtlijn aanhouden, namelijk de Reisbesluiten binnen- en buitenland voor ambtenaren. De maximale vergoedingen voor buitenlandse zakenreizen zijn net per 1 april verhoogd. De bedragen voor binnenlandse reizen zijn al eerder aangepast. Voorwaarden Hoewel de reisbesluiten, die worden uitgevaardigd door het ministerie van Financiën, in principe voor rijksambtenaren gelden, biedt [...]

By |2019-05-21T07:32:26+00:00mei 21st, 2019|Nieuws|0 Comments

Nieuwe bedragen minimumloon per 1 juli 2019

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 juli 2019 verhoogd naar € 1635,60 bruto per maand. Verder krijgen 21-jarigen vanaf die datum het volledige minimumloon en wordt het minimumloon voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar extra verhoogd. Vaste percentages voor jongere werknemers Alle werknemers die het minimumloon betaald krijgen, gaan er 1,23% op vooruit. De bedragen gelden voor werknemers die fulltime werken. Leeftijd%Per maandPer weekPer dag21 jaar en [...]

By |2019-05-21T07:35:39+00:00mei 21st, 2019|Nieuws|0 Comments

NIEUWSARTIKELEN

1.Wettelijke vakantiedagen 2018 vervallen op 1 juli De wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2018 hebben opgebouwd, vervallen per 1 juli 2019. Wanneer u uw werknemers daar tijdig op wijst, kunnen zij deze vakantiedagen nog vóór die datum opnemen. Sinds 2012 geldt dat wettelijke vakantiedagen een halfjaar na het jaar van opbouw vervallen. Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen vijf jaar na het jaar van opbouw. Neemt een werknemer vakantiedagen op, dan streept u [...]

By |2019-05-21T06:54:20+00:00mei 21st, 2019|Nieuws|0 Comments