Archief

Duidelijkheid over loonbelastingtabel voor vluchteling uit Oekraïne

Als u een vluchteling uit de Oekraïne in dienst wilt nemen, moet u ook weten welke loonbelastingtabel u moet toepassen. Hiervoor moet u weten wat de fiscale woonplaats is. Wat te doen als hierover onzekerheid bestaat? De Belastingdienst heeft hier nu duidelijkheid over gegeven. Wat is de fiscale woonplaats? Als iemand een verblijfplaats in Nederland heeft, betekent dit nog niet dat Nederland zijn fiscale woonplaats is. Daarvoor is bepalend of [...]

Door |2023-03-22T08:25:36+01:00februari 22nd, 2023|Archief|0 Reacties

Aanvragen ISDE-subsidie gestart

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE) is een subsidie voor eigenaren van een koopwoning die als hun hoofdverblijf dient. Via de ISDE kan subsidie verkregen worden voor onder meer isolatiemaatregelen, (hybride) warmtepompen, zonneboilers en aansluitingen op een warmtenet. Zakelijke gebruikers kunnen subsidie krijgen voor een (hybride) warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen en kleinschalige windturbines. Let op! Voorkom dat de ISDE-subsidie niet wordt toegekend en beoordeel daarom altijd of u [...]

Door |2023-03-22T08:25:22+01:00februari 22nd, 2023|Archief|0 Reacties

Willekeurig afschrijven mogelijk in 2023

mkb voor de jaren 2023 tot en met 2027. Een van de maatregelen betreft de mogelijkheid om in 2023 willekeurig af te schrijven op bepaalde bedrijfsmiddelen. Welke bedrijfsmiddelen? U kunt willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen waarvoor u: de verplichting voor de aanschaf van deze bedrijfsmiddelen in 2023 aangaat, of de voortbrengingskosten in 2023 maakt. U kunt alleen willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen die niet eerder al in gebruik zijn genomen. Bovendien moet [...]

Door |2023-02-22T11:29:07+01:00januari 24th, 2023|Archief|0 Reacties

Schenken: wat zijn in 2023 de mogelijkheden?

Wat mag u in 2023 fiscaalvrij schenken? De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is dit jaar beperkt tot € 28.947. Daarnaast zijn er nog andere schenkingsvrijstellingen. De mogelijkheden voor 2023 zetten wij voor u op een rij. Algemene vrijstellingen De algemene vrijstelling voor schenkingen aan uw kind bedraagt dit jaar € 6.035. Voor schenkingen aan een ander is dit € 2.418. Een schenking aan uw kind die aantoonbaar gebruikt wordt voor een dure [...]

Door |2023-02-22T11:29:14+01:00januari 24th, 2023|Archief|0 Reacties

Betalingen aan derden verplicht opgeven in januari 2023

Betaalde u in 2022 bedragen aan iemand die niet bij u in dienstbetrekking was of als ondernemer bij u werkte? Dan moet u die bedragen deze maand, dus in januari 2023, aan de Belastingdienst doorgeven. Renseigneringsverplichting Het verplicht doorgeven van de betaalde bedragen aan de Belastingdienst wordt ook wel de renseigneringsverplichting genoemd. Voor de jaren tot en met 2021 hoefde u alleen bedragen door te geven als de Belastingdienst daarom [...]

Door |2023-02-22T11:29:21+01:00januari 24th, 2023|Archief|0 Reacties

Belangrijke punten bij uw laatste btw-aangifte 2022

Uiterlijk 31 januari 2023 moet u uw laatste btw-aangifte over 2022 indienen en de verschuldigde btw aan de Belastingdienst betalen. Besteed in deze laatste btw-aangifte in ieder geval aandacht aan de jaarlijkse terugkerende mogelijke afdrachten en correcties. Btw privégebruik auto De btw die betrekking heeft op auto’s van de zaak trekt u gedurende het jaar af in uw btw-aangiften. In de laatste btw-aangifte van het jaar moet u daarom btw [...]

Door |2023-02-22T11:29:29+01:00januari 24th, 2023|Archief|0 Reacties

Extra lastenverlichting voor mkb

Het kabinet trekt voor de jaren 2023 tot en met 2027 per jaar € 500 miljoen extra uit voor lastenverlichting voor het mkb. Denk aan verhoging van het budget voor de MIA en EIA, een indexering van de WBSO en een verruiming van het LIV. Hiernaast gaat de voorgenomen verhoging per 2025 van de wegenbelasting voor bestelauto’s van ondernemers niet door. MIA en EIA Het pakket aan maatregelen is er [...]

Door |2023-01-24T08:54:33+01:00november 9th, 2022|Archief|0 Reacties

Verlaagde accijnzen brandstoffen ook in 2023

De verlaagde accijnzen op brandstoffen blijven tot 1 juli 2023 van kracht. Daarna wordt de verlaging gehalveerd tot 1 januari 2024. Daarnaast wordt de jaarlijkse indexatie van de accijnstarieven uitgesteld tot 1 juli 2023, net als de al aangekondigde verhoging van het accijnstarief met 4,38 cent/liter voor diesel. Hoge brandstofprijzen Met de accijnsverlaging wil het kabinet iets doen aan de hoge brandstofprijzen. De accijnsverlaging bedraagt voor ongelode benzine 17,3 cent [...]

Door |2023-01-24T08:54:42+01:00november 9th, 2022|Archief|0 Reacties

Betaald ouderschapsverlof in aangifte loonheffingen

Tijdens het aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof ontvangt uw werknemer een uitkering van het UWV. In een handreiking van de Belastingdienst op Forum Salaris staat hoe u deze uitkering moet verwerken in de aangifte loonheffingen wanneer u die uitkering betaalt aan uw werknemer. Werkgeversbetaling Sinds 1 juli 2020 is het recht op aanvullend geboorteverlof ingevoerd en sinds 2 augustus 2022 ook het recht op betaald ouderschapsverlof. Dit is geregeld in [...]

Door |2023-01-24T08:54:49+01:00november 9th, 2022|Archief|0 Reacties

Het mkb staat voor grote uitdagingen

Het mkb heeft in 2021 financieel over de breedte goed gepresteerd, mede dankzij de coronasteun van de overheid. Niet alleen de omzet en de winst stegen, ook de vermogenspositie staat op grote hoogte. Maar de onderlinge verschillen tussen mkb-ondernemingen zijn groot. Bovendien zijn de opgebouwde buffers keihard nodig in het licht van de grote uitdagingen waar het mkb nu voor staat. Dit komt naar voren uit het SRA-rapport ‘Branches in [...]

Door |2022-11-09T13:07:38+01:00juni 16th, 2022|Archief|0 Reacties
Ga naar de bovenkant