Archief

Home/Archief

Bedrag Corona Overbruggingsregeling verhoogd naar € 200 miljoen

Het bedrag van de Corona Overbruggingsregeling, de COL, is verhoogd naar € 200 miljoen. Dit bedroeg in eerste instantie € 150 miljoen. De COL is bedoeld om de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven te verbeteren. Bedrijven die voor de COL in aanmerking komen, kunnen hier tot en met september een beroep op doen. Coronakredietverlening en -garanties aan ondernemers De verlenging van de termijn tot en met september geldt ook voor andere kredietverlening en [...]

Door |2020-06-10T08:08:15+00:00juni 3rd, 2020|Archief|0 Reacties

Uitstel van betaling belastingen: verlengd tot en met september

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot en met september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belasting- en invorderingsrente zijn voor alle belastingmiddelen tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook de andere belastingmaatregelen, te weten de versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers, de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, de btw-vrijstelling voor medische hulpgoederen en de btw-vrijstelling voor uitlenen [...]

Door |2020-06-10T08:08:06+00:00juni 3rd, 2020|Archief|0 Reacties

Ontslag per juni mogelijk bij nieuwe NOW-regeling

Bedrijven die gebruikmaken van de NOW-regeling om een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers te krijgen, mogen vanaf juni werknemers ontslaan. Dit zei minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrijdag 8 mei in de uitzending van Op1. Volgens hem besluit het kabinet hiertoe om andere banen te behouden. Bedrijven die nu van de NOW-regeling gebruikmaken, mogen hun werknemers niet om bedrijfseconomische redenen ontslaan. Doen zij dat wel, dan [...]

Door |2020-06-10T08:07:34+00:00mei 20th, 2020|Archief|0 Reacties

Bestuurder aansprakelijk voor belastingschuld bv?

Hoewel een bv een onafhankelijke rechtspersoon is, kunt u als bestuurder toch aansprakelijk zijn voor belastingschulden van de bv. U kunt wel de risico’s beperken. Hoe oordeelt de Hoge Raad hierover? Bestuursaansprakelijkheid Wettelijk is geregeld dat bestuurders van een bv, waaronder meestal de dga, in beginsel hoofdelijk aansprakelijk zijn voor een aantal belastingschulden. Dit betreft onder meer de loonheffing en omzetbelasting. De aansprakelijkheid vervalt als betalingsmoeilijkheden door een bestuurder van [...]

Door |2020-06-10T08:26:21+00:00mei 20th, 2020|Archief|0 Reacties

Hoge Raad: KIA bij samenwerkingsverband verdelen

Als een ondernemer in 2020 maximaal € 323.544 investeert in bedrijfsmiddelen, heeft hij in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen (KIA). In een recent arrest heeft de Hoge Raad bepaald hoe deze KIA tussen de deelnemers van een samenwerkingsverband moet worden verdeeld. Wat is de KIA? De KIA is een extra tegemoetkoming voor bedrijven die kleinschalig investeren. De KIA bedraagt in 2020 maximaal € 16.307. De KIA loopt vanaf een [...]

Door |2020-06-10T07:48:00+00:00mei 20th, 2020|Archief|0 Reacties

Btw-gevolgen voor annuleringen, kortingen en oninbare vorderingen

Vrijwel iedere ondernemer wordt geraakt door de coronacrisis en kan te maken krijgen met klanten die hun financiële verplichtingen niet na kunnen komen. Wat zijn de btw-gevolgen van annuleringen, kortingen en oninbare vorderingen? Btw en annuleringen Wanneer prestaties niet door kunnen gaan en de btw-ondernemer bedragen aan zijn afnemer terugstort, heeft dit consequenties voor de btw. Welke zijn dit? Volledige vergoeding teruggestort Betaalt de btw-ondernemer de volledige vergoeding aan zijn [...]

Door |2020-06-10T07:47:51+00:00mei 20th, 2020|Archief|0 Reacties

Zakendoen met uw eigen bv

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen moeten dan wel zakelijk met elkaar omgaan en afspraken moeten goed zijn vastgelegd. Wie de regels in acht neemt, kan aantrekkelijk zakendoen met zijn eigen bv. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van een geldlening met de bv of het ter beschikking stellen van een bedrijfspand. Investeren in eigen bedrijfspand In de huidige [...]

Door |2020-05-20T08:02:37+00:00april 22nd, 2020|Archief|0 Reacties

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf

Voor familiebedrijven is continuïteit een van de belangrijkste doelstellingen. Daarnaast spelen fiscale en juridische aspecten een grote rol. De Belastingdienst kijkt bij de overdracht namelijk kritisch mee. Het bedrijf is er voor bestaanszekerheid van de huidige generatie, de volgende generatie en liefst nog vele generaties daarna. Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie? Belastingclaims bij bedrijfsoverdracht Bij de overdracht van een IB-onderneming moet u rekening houden [...]

Door |2020-05-20T08:02:48+00:00april 22nd, 2020|Archief|0 Reacties

Personeel inlenen in 2020

Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming, bijvoorbeeld bij tijdelijke drukte of seizoenswerk, als dit nu voor u ondanks de coronacrisis aan de orde is? Zorg dan dat u voldoet aan alle regelgeving. Anders loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw. Waar moet u op letten en wat moet u regelen? Van inlenen is sprake als personeel dat in dienst is bij [...]

Door |2020-05-20T08:02:56+00:00april 22nd, 2020|Archief|0 Reacties

Bijzonder uitstel van betaling

U kunt de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst. In de brief vraagt u om uitstel van betaling en geeft u aan dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat de Belastingdienst uw verzoek heeft ontvangen, stopt de Belastingdienst met invorderingsmaatregelen. U krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het [...]

Door |2020-05-20T08:03:04+00:00maart 26th, 2020|Archief|0 Reacties