Rechtsherstel box 3 vóór 4 augustus via ‘spaarvariant’

De ongeveer 60.000 belastingplichtigen die tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen de belastingheffing in box 3 over de jaren 2017 tot en met 2020, krijgen vóór 4 augustus van dit jaar rechtsherstel. Het herstel wordt geboden via de zogenaamde spaarvariant. Vooral voor mensen met spaargeld betekent dit dat ze een teruggave kunnen verwachten. Dit heeft het kabinet bekendgemaakt. Hoe wordt de mogelijke teruggave berekend? Er is een nieuwe methodiek opgesteld om [...]

Door |2022-06-16T10:37:37+02:00mei 18th, 2022|Archief|0 Reacties

Sancties dreigen voor niet registreren in UBO-register

Voor een aantal juridische entiteiten bestaat de plicht om geregistreerd te zijn in het zogenaamde UBO-register. Valt u hieronder en heeft u zich nog niet ingeschreven, dan kunt u te maken krijgen met sancties. Dit heeft minister Kaag bekendgemaakt. UBO-register UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, ofwel de uiteindelijke belanghebbende. Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een bv, stichting, vereniging [...]

Door |2022-06-16T10:37:45+02:00mei 18th, 2022|Archief|0 Reacties

Is uw meewerkende partner verplicht verzekerd?

Als uw partner in uw eenmanszaak of VOF werkt, komt de vraag aan de orde of uw partner verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Het antwoord is afhankelijk van de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking. Dienstbetrekking Uw partner is verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen als hij of zij werkt in dienstbetrekking bij uw eenmanszaak of VOF. Bij de beoordeling of sprake is van een dienstbetrekking spelen drie elementen [...]

Door |2022-06-16T10:37:51+02:00mei 18th, 2022|Archief|0 Reacties

Giftenaftrek voor vrijwilligers, wanneer kan dit?

Als vrijwilliger kunt u soms vanwege uw vrijwilligerswerk giften aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Hiervoor geldt wel een aantal voorwaarden. Welke zijn dit? Vrijwillig afzien van vrijwilligersvergoeding Als u recht heeft op een vrijwilligersvergoeding, kunt u deze misschien als gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Voorwaarde hiervoor is onder meer dat u door een regeling van de instelling recht heeft op de vergoeding, maar daar vrijwillig van afziet. Let op! [...]

Door |2022-06-16T10:37:31+02:00mei 18th, 2022|Archief|0 Reacties

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen werken zonder vergunning

Wilt u vluchtelingen uit Oekraïne als werknemer aannemen? Dan hoeft u geen werkvergunning aan te vragen. Zonder werkvergunning Normaal gesproken moet u een werkvergunning aanvragen als u een werknemer afkomstig uit Oekraïne wilt aanstellen. In verband met de oorlog in hun thuisland geldt voor vluchtelingen uit Oekraïne echter de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Hierdoor kunt u hen tewerkstellen zonder vergunning. Terugwerkende kracht De mogelijkheid om Oekraïners in [...]

Door |2022-05-18T08:31:16+02:00mei 2nd, 2022|Archief|0 Reacties

Medio 2022 nieuwe rechten en opzegverboden arbeidsovereenkomst

Vanaf 1 augustus 2022 geldt een aantal nieuwe rechten en opzegverboden voor arbeidsovereenkomsten. De Nederlandse wetgeving moet uiterlijk op die datum voldoen aan een Europese richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Wetsvoorstel bij Tweede Kamer Nederland moet op uiterlijk 1 augustus 2022 de EU-richtlijn in de eigen wetgeving hebben verwerkt. Het voorstel voor de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden ligt nu bij de Tweede Kamer. De EU-richtlijn legt [...]

Door |2022-05-18T08:30:55+02:00mei 2nd, 2022|Archief|0 Reacties

Uitkering betaald ouderschapsverlof naar 70 procent dagloon

De uitkering voor betaald ouderschapsverlof wordt verhoogd naar 70 procent van het dagloon. Oorspronkelijk was in de Wet betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022 een uitkering voor betaald ouderschapsverlof van 50 procent van het dagloon opgenomen. Het voorstel voor de verhoging naar 70 procent is door staatssecretaris Van Gennip naar de Tweede kamer gestuurd. Betaald ouderschapsverlof Ouders kunnen nu al 26 weken ouderschapsverlof opnemen, maar dit is onbetaald. Volgens de [...]

Door |2022-05-18T08:30:48+02:00mei 2nd, 2022|Archief|0 Reacties

Controleer inkomende facturen op btw-verleggingsregeling

Als een btw-verleggingsregeling van toepassing is, mag uw leverancier of opdrachtnemer geen btw op de factuur vermelden. Gebeurt dit wel, dan kunt u deze ten onrechte vermelde btw niet in aftrek brengen. Controleer daarom altijd goed of de btw op uw inkomende facturen terecht is. Btw-verleggingsregeling Voor bepaalde branches kan een btw-verleggingsregeling van toepassing zijn, zoals voor de schoonmaakbranche of de bouwsector. Of bijvoorbeeld bij een levering groter dan € [...]

Door |2022-05-18T08:30:39+02:00mei 2nd, 2022|Archief|0 Reacties

Schenkingsvrijstelling eigen woning in 2023 al omlaag

In het coalitieakkoord was de afschaffing van de schenkingsvrijstelling eigen woning al opgenomen. Volledige afschaffing gebeurt pas per 2024, maar de vrijstelling wordt per 1 januari 2023 wel al verlaagd naar € 27.231. Jubelton volledig afgeschaft per 1 januari 2024 De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is ook wel bekend onder de naam ‘jubelton’. Deze jubelton wordt per 1 januari 2024 volledig afgeschaft. Eerdere volledige afschaffing is volgens de minister [...]

Door |2022-05-02T11:48:13+02:00maart 16th, 2022|Archief|0 Reacties

TVL Q1 2022 uiterlijk 31 maart 17.00 uur aanvragen

Ondernemers die in het eerste kwartaal van dit jaar minstens 30% omzetverlies hebben geleden, kunnen vóór 31 maart 2022 17.00 uur TVL aanvragen. Aanvragen moeten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden ingediend. Starters kunnen binnenkort ook TVL aanvragen voor Q4 2021 en Q1 2022. Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) De TVL is een tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die tijdens de coronacrisis met een omzetdaling geconfronteerd worden. [...]

Door |2022-05-02T11:48:06+02:00maart 16th, 2022|Archief|0 Reacties
Ga naar de bovenkant