Nieuwe arbeidsmarktregels en tijdelijke contracten

Vanwege de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 veranderen de regels voor opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Hoe zit dat? Wat zijn de huidige regels (2019)? Sinds 1 juli 2015 mogen er drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in een periode van twee jaar worden gegeven. Bij de vierde arbeidsovereenkomst in de reeks, of bij overschrijding van de maximale periode van twee jaar, wordt de overeenkomst dan een [...]

Door |2019-11-19T09:45:32+00:00oktober 29th, 2019|Archief|0 Reacties

Bijtelling elektrische auto volgend jaar verdubbeld

De bijtelling voor de berijder van een zakelijke elektrische auto wordt volgend jaar verdubbeld. De bijtelling gaat van 4 naar 8%. Bovendien geldt de 8% nog maar over de eerste € 45.000 van de catalogusprijs. Dit staat in het voorstel van de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord, die op Prinsjesdag is gepubliceerd. Bijtelling De bijtelling bij het loon of bij de winst geldt voor het privégebruik van een elektrische auto. Alleen [...]

Door |2019-11-19T09:45:44+00:00oktober 29th, 2019|Archief|0 Reacties

Top 10-voorstellen en -wijzigingen Belastingplan 2020

Welke fiscale voorstellen en wijzigingen zijn er op de derde dinsdag in september 2019 uit het koffertje van minister van Financiën Hoekstra gekomen? Wij zetten kort de tien belangrijkste fiscale voorstellen en wijzigingen voor u op een rij. 1. Invoering tweeschijvenstelsel al in 2020 Prinsjesdag Voor mensen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd gelden vanaf 2020 nog maar twee in plaats van vier belastingschijven in de inkomstenbelasting. Het basistarief van 37,35% [...]

Door |2019-11-19T09:46:02+00:00oktober 29th, 2019|Archief|0 Reacties

Advies aan Hoge Raad: einde slapend dienstverband?

Een werkgever is in beginsel verplicht om een slapend dienstverband op verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer te beëindigen onder toekenning van een transitievergoeding. Dit advies bracht advocaat-generaal De Bock eerder uit aan de Hoge Raad. Het komt vaak voor dat de Hoge Raad het advies van een advocaat-generaal overneemt. De rechtbank Limburg heeft eerder aan de Hoge Raad zogenaamde ‘prejudiciële vragen’ gesteld omtrent het slapend dienstverband. Een prejudiciële vraag [...]

Door |2019-11-19T09:45:53+00:00oktober 29th, 2019|Archief|0 Reacties

Salderingsregeling zonnepanelen na 2023 geleidelijk afgebouwd

Particulieren kunnen na 2023 een deel van de energiebelasting niet meer terugkrijgen van de overheid. Vanaf 2031 krijgt men de energiebelasting helemaal niet meer terug. De afbouw van deze zogenaamde salderingsregeling is door bewindslieden Wiebes en Snel voorgelegd aan de Tweede Kamer. Salderingsregeling De salderingsregeling betekent dat particulieren met zonnepanelen de opgewekte zonne-energie tegen dezelfde prijs aan het energiebedrijf kunnen terugleveren als de prijs die ze zelf voor energie betalen. [...]

Door |2019-10-29T07:48:56+00:00mei 21st, 2019|Archief|0 Reacties

Uw vrijwilligersbeleid op orde? Doe de check!

Als uw organisatie afhankelijk is van de inzet van vrijwilligers, is een goed vrijwilligersbeleid cruciaal. Zeker nu de Belastingdienst het toezicht op stichtingen en verenigingen intensiveert. De ‘Zelfevaluatie’ van de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) kan daarbij een handje helpen. Controle Belastingdienst De Belastingdienst gaat de komende periode controleren of de belastingplicht van onbeschreven stichtingen of verenigingen nog steeds niet van toepassing is. Met onbeschreven wordt gedoeld op die organisaties [...]

Door |2019-10-29T07:49:14+00:00mei 21st, 2019|Archief|0 Reacties

Vrijgestelde vergoeding zakenreis verhoogd

Wat kunt u aan uw werknemers onbelast vergoeden als zij een zakenreis in binnen- of buitenland maken? Daarvoor kunt u een richtlijn aanhouden, namelijk de Reisbesluiten binnen- en buitenland voor ambtenaren. De maximale vergoedingen voor buitenlandse zakenreizen zijn net per 1 april verhoogd. De bedragen voor binnenlandse reizen zijn al eerder aangepast. Voorwaarden Hoewel de reisbesluiten, die worden uitgevaardigd door het ministerie van Financiën, in principe voor rijksambtenaren gelden, biedt [...]

Door |2019-10-29T07:49:26+00:00mei 21st, 2019|Archief|0 Reacties

Nieuwe bedragen minimumloon per 1 juli 2019

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 juli 2019 verhoogd naar € 1635,60 bruto per maand. Verder krijgen 21-jarigen vanaf die datum het volledige minimumloon en wordt het minimumloon voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar extra verhoogd. Vaste percentages voor jongere werknemers Alle werknemers die het minimumloon betaald krijgen, gaan er 1,23% op vooruit. De bedragen gelden voor werknemers die fulltime werken. Leeftijd%Per maandPer weekPer dag21 jaar en [...]

Door |2019-10-29T07:49:35+00:00mei 21st, 2019|Archief|0 Reacties

Nieuwe kleineondernemersregeling. Meld u 1 juni aan!

U kunt zich vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de kleineondernemersregeling. Aanmelden is nodig, omdat de regeling per 2020 wordt gewijzigd. Wilt u de regeling vanaf 2020 gebruiken, zorg dan dat uw aanmelding voor 20 november 2019 bij de Belastingdienst binnen is. Oude versus nieuwe kleineondernemersregeling Onder de huidige kleineondernemersregeling geldt een vrijstelling van de af te dragen btw als deze niet meer bedraagt dan € 1.345 [...]

Door |2019-05-20T19:49:48+00:00mei 14th, 2019|Archief|0 Reacties