U kunt de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.

Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst. In de brief vraagt u om uitstel van betaling en geeft u aan dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat de Belastingdienst uw verzoek heeft ontvangen, stopt de Belastingdienst met invorderingsmaatregelen. U krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen.

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. de Belastingdienst vraagt u dan om nog aanvullende informatie aan te leveren (eventueel een verklaring van een derde deskundige).

Neem contact met ons op, wij helpen u graag !

Let op!
Je kunt alleen een verzoek om uitstel van betaling doen voor belastingaanslagen die al zijn opgelegd. Je kunt geen verzoek doen voor schulden die in de toekomst misschien zullen ontstaan als gevolg van het coronavirus. Dit betekent dat voor de omzetbelasting en de loonheffing, de Belastingdienst eerst een naheffingsaanslag moet opleggen om vervolgens een verzoek om uitstel van betaling te kunnen doen.

Bijvoorbeeld:
De aangifte omzetbelasting over het eerste kwartaal dient uiterlijk 30 april te zijn ingediend bij de Belastingdienst. Als deze aangifte niet betaald wordt, zal de Belastingdienst een naheffingsaanslag op gaan leggen in mei. Voor deze naheffingsaanslag kan vervolgens bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd. De opgelegde boete vanwege het niet betalen zal worden kwijtgescholden.