Monthly Archives: november 2018

//november

Tips voor ondernemers

15    Speel in op lagere tarieven De tarieven in de inkomstenbelasting gaan in 2019 omlaag. Ook het tarief in de vennootschapsbelasting daalt volgend jaar. Over de eerste € 200.000 winst betaalt uw bv dan 19% Vpb in plaats van 20% in 2018. Ook de jaren erna blijven de tarieven dalen. Het is daarom aan te bevelen kosten van uw onderneming, indien mogelijk, zo veel mogelijk in de tijd naar voren [...]

By |2019-02-25T14:17:45+00:00november 19th, 2018|Archief|0 Comments

Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting

34    Gemengde kosten: percentage of vast bedrag niet aftrekbaar De aftrek van kosten met een gedeeltelijk privékarakter is beperkt tot 80%. Het betreft: voedsel, drank en genotmiddelen; representatie, waaronder recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak; congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke. U mag er ook voor kiezen een vast bedrag van € 4.500 niet in aftrek te brengen. Tip: Dit is alleen voordeliger als u in een jaar meer dan [...]

By |2019-02-25T14:17:54+00:00november 19th, 2018|Archief|0 Comments

Tips voor de bv en de dga

44    Mogelijkheden voor opgebouwd pensioen in eigen beheer Sinds 1 juli 2017 is de opbouw van pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk. De dga heeft nog tot en met 2019 de tijd om te kiezen wat hij wenst te gaan doen met zijn reeds in eigen beheer opgebouwde pensioen. Er zijn drie mogelijkheden: Fiscaal geruisloos afstempelen naar fiscale waarde, gevolgd door afkoop met een korting en zonder revisierente; Fiscaal [...]

By |2019-02-25T14:18:02+00:00november 19th, 2018|Archief|0 Comments

Tips voor werkgevers

54    Loonkostenvoordeel voor lage lonen Sinds 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon (WML), een nieuwe tegemoetkoming: het lage-inkomensvoordeel (LIV). Voor de LIV gelden de volgende voorwaarden: Het gemiddelde uurloon van de werknemer bedraagt minimaal 100% en maximaal 125% van het WML voor iemand van 23 jaar of ouder. Er is sprake van een substantiële baan (minimaal 1248 [...]

By |2019-02-25T14:18:09+00:00november 19th, 2018|Archief|0 Comments

Tips voor de automobilist

63    Koop gebruikte auto met lage bijtelling Het percentage aan bijtelling voor een auto geldt in beginsel voor 60 maanden, volgend op de maand van de eerste toelating. Het maakt niet uit of de auto tussentijds verkocht wordt. Het kan dus lonen een auto met een lage bijtelling te kopen en de resterende periode – na de datum van eerste toelating – nog te profiteren van de lage bijtelling. 64    [...]

By |2019-02-25T14:18:18+00:00november 19th, 2018|Archief|0 Comments

Tips voor de woningeigenaar

68    Schenk vrijgesteld ten behoeve van eigen woning Per 1 januari 2017 bestaat een schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. Voor 2018 bedraagt deze vrijstelling € 100.800. Deze vrijstelling kan onder voorwaarden gespreid over drie opeenvolgende jaren benut worden. De geschonken bedragen moeten uiterlijk in het tweede kalenderjaar na het kalenderjaar waarin de eerste schenking is gedaan, worden gebruikt voor de eigen woning. De vrijstelling is niet beperkt tot schenkingen tussen [...]

By |2019-02-25T14:18:26+00:00november 19th, 2018|Archief|0 Comments